Influenza- og pneumokokvaccination:

Vi har fået flere influenzavacciner hjem. Disse reserveres til borgere i risikogrupperne.

Der kan bestilles tid til denne pr. telefon alle dage hverdage mellem 9-12.00.  

Coronavirus

For at hindre smittespredning er lægehuset lukket for adgang uden forudgående telefonisk kontakt.

Alle aftaler træffes telefonisk, da den elektroniske tidsbestilling er suspenderet.
Vi har øget telefonbemandingen væsentligt, husets faste læger træffes dagligt fra 8-10.
Alligevel er der pres på, især de første dage i ugen. Skriv evt en elektronisk besked til os via hjemmesiden i stedet.
Vi hjælper pr telefon eller video hvor det kan lade sig gøre, dette af hensyn til smitte.

Har du en tid, da vent udenfor med afstand til andre. Din behandler vil hente dig ved døren (der er låst)
Videokonsultation:  
Der er  under Corona epidemien etableret mulighed for en videokonsultation vi app’en ‘Min Læge’, dette aftales også telefonisk.

Tak for jeres forståelse for, at vi må lave disse restriktioner for at passe på hinanden, og især de der er mest sårbare.

Er du henvist til testning for Covid-19, da kan tid bestilles på coronaprover.dk

Hvordan får jeg adgang til test for ny coronavirus, hvis jeg har symptomer på COVID-19?

Se myndighedernes opdaterede information på: Coronasmitte.dk

Søger du COVID19-svar på dit barn under 15 år
Gå på Sundhed.dk – på forsiden er link til “se mit COVID-19 prøvesvar”. Her kan du se svar, hvis du har forældremyndighed.

 

 

Vi har nu to faste speciallægevikarer i lægehuset.
Katrine Dideriksen  mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Selim Ozel mandage, tirsdag, onsdag, torsdag.

Vi har 2 yngre læger under videreuddannelse.

Lægehuset er lukket mellem 12,30 og 13,30.
Ved akut uopsætteligt behov træffes vi på det i telefonen angivne nummer eller ved at anvende dørklokken.

Du kan godt have KOL uden at vide det.

Om forsikringsattester

Styrelsen for patientsikkerhed har været på tilsyn i klinikken d. 4 december 2018. Styrelsen fandt ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
Tilsynsrapporten kan ses her

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har besøgt klinikken  i oktober 2018.
Vi er akkrediteret uden bemærkninger.