Vi kan nu igen skaffe pneumokok vacciner til vaccination af alle > 65 år. Ring for en aftale

Coronavirus

Vaccination mod COVID-19 foregår efter målgrupper, som Sundhedsstyrelsen fastlægger.
Vi ved ikke, hvornår du skal vaccineres. 
Du vil modtage en invitation i e-Boks eller et fysisk brev, hvis du ikke har NemID, når det bliver din tur til vaccination. Du kan læse mere på Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk. Her finder du svar på mange spørgsmål om vaccination mod COVID-19.
Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har brug for lægehjælp, men vi ved som nævnt ikke, hvornår det er din tur til vaccination

For at hindre smittespredning er lægehuset lukket for adgang uden aftale.
Alle aftaler træffes telefonisk.
Venteværelset er åbent for max 4 personer.
Vi sætter pris på hvis du kan vente udenfor, hvor du bliver hentet som før.
Dermed overlades pladserne til de, der har behov for at sidde


Vi har øget telefonbemandingen væsentligt, husets faste læger træffes dagligt fra 8-10.
Vi hjælper pr telefon eller video hvor det kan lade sig gøre, dette af hensyn til smitte.

 Videokonsultation:  Der er  under Corona epidemien etableret mulighed for en videokonsultation vi app’en ‘Min Læge’, dette aftales også telefonisk.

Tak for jeres forståelse for, at vi må lave disse restriktioner for at passe på hinanden, og især de der er mest sårbare.

Testning for Covid-19 kræver ikke lægehenvisning ved svage symptomer. Tid bestilles på coronaprover.dk

Se myndighedernes opdaterede information på: Coronasmitte.dk

Søger du COVID19-svar på dit barn under 15 år
Gå på Sundhed.dk – på forsiden er link til “se mit COVID-19 prøvesvar”. Her kan du se svar, hvis du har forældremyndighed.

 

Katrine Dideriksen  er fast speciallægevikar mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Vi har 2 yngre læger under videreuddannelse.

Lægehuset er lukket mellem 12,30 og 13,30.
Ved akut uopsætteligt behov træffes vi på det i telefonen angivne nummer eller ved at anvende dørklokken.

 

Om forsikringsattester

Styrelsen for patientsikkerhed har været på tilsyn i klinikken d. 4 december 2018. Styrelsen fandt ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
Tilsynsrapporten kan ses her

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har besøgt klinikken  i oktober 2018.
Vi er akkrediteret uden bemærkninger.