husoelstykke1

Rejsevaccination: Pga store problemer med leverancer af vacciner må vi ophøre med denne service.
Der henvises til rejsevaccinationsbureauerne, både vaccination og evt recept på malariaforebyggelse.

Patienttilfredshedsundersøgelse.
Vi laver i øjeblikket en undersøgelse af tilfredsheden med lægehuset.  
Du vil efter konsultationen få udleveret et kort med vejledning om on-line udfyldelse. Vil du hellere udfylde det på papir er det også muligt. 
Tak for din medvirken

Susanne Surlykke vil fremover ikke træffes om mandagen. Simon Hansen der har været tilknyttet huset tidligere, vil varetage Susannes konsultationer.

For at få adgang til selvbetjening skal nye brugere oprettes med brugernavn og adgangskode, dette gøres under selvbetjening og kræver ikke kontakt til lægehuset.
Børn oprettes i eget CPR nummer da alle oplysninger lagres i journalen.
Husk at opdatere hjemmesiden, hvis du får ny telefon, mail eller adresse, dette kan nu også ske på vores venteværelsesterminal.

Med venlig hilsen

Lægerne Gl. Ølstykke