Der er kun adgang til lægehuset efter forudgående telefonisk aftale, også til blodprøver.

Aftale træffes telefonisk, da den elektroniske tidsbestilling er suspenderet. 
Har du en tid, da vent udenfor med afstand til andre. Din behandler vil hente dig ved døren (der er låst)
Videokonsultation
Der er midlertidigt under Corona epidemien etableret mulighed for en videokonsultation, dette aftales også telefonisk.

Er du henvist til testning for Covid-19, da kan tid bestilles på coronaprover.dk

Vejledning til dig der skal testes for Covid-19.
Vejledning til dig der er testet positiv for Covid-19.
Vejledning til tætte kontakter til en der har fået påvist Covid-19
Se myndighedernes opdaterede information på: Coronasmitte.dk

Gratis vaccination mod lungebetændelse hos alle > 65 år:
Fra 15/6 kan alle personer, der er fyldt 65 år blive gratis vaccineret mod pneumokokker.
Tilbuddet skal bidrage til at sikre, at personer, der er i særlig risiko for svær pneumokok sygdom, ikke bliver ramt af sygdommen under COVID-19 epidemien.
Ring til lægehuset for en tid til dette.

 

 

Vi har nu to faste speciallægevikarer i lægehuset.
Katrine Dideriksen  mandag, tirsdag, torsdag og fredag.
Selim Ozel mandage, tirsdag, onsdag, torsdag.

Vi har 3 yngre læger under videreuddannelse.

Lægehuset er lukket mellem 12,30 og 13,30.
Ved akut uopsætteligt behov træffes vi på det i telefonen angivne nummer eller ved at anvende dørklokken.

Du kan godt have KOL uden at vide det.

Om forsikringsattester

Styrelsen for patientsikkerhed har været på tilsyn i klinikken d. 4 december 2018. Styrelsen fandt ingen problemer af betydning for patientsikkerheden.
Tilsynsrapporten kan ses her

Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet (IKAS) har besøgt klinikken  i oktober 2018.
Vi er akkrediteret uden bemærkninger.